Голодовка, начатая сопредседателем КДО Лейлой Гювен с требованием положить конец изоляции, навязанной курдскому национальному лидеру Абдулле Оджалану, продолжается во всех тюрьмах. Бессрочная голодовка была начата Джиханом Тамуром, Азимом Сокеменом, Сахином Онджу, Бахтияром Кемалем Хасаном и Барисом Кахраманом в закрытой тюрьме Т-типа города Ван. 1 марта в тюрьму строгого режима Ван прибыло 143 заключенных.

Голодовки

Недим Турфент и Зия Атаман, а также сопредседатель района Сарай Абдулкадир Калискан присоединились к голодовке. Список голодающих:

Мазлум Аксач, Метин Эришмиш, Айдын Коч, Мехмет Кулбтюр, Ферхат Сайинер, Барыш Алхани, Джихан Мете, Нуруллах Аджет, Найим Тюркуз, Ферхат Эртунч, Захир Ташчи, Абдулселам Барты, Дияр Субаши, Нечирван Ольмез, Сини Даян, Фарук Даянак, Велат Гюндюз, Худеда Тукчю, Ферхат Батур, Хакан Ыйлмаз, ахмет Аныг, Хусейн Улаш эльтер, Керем Читанак, омер Шахин, Онур Саранин, Велат Ая, Рохат озбайи, Зия Атаман, Ферхат озтюрк, Реми Орек, Абдулкадир Чалышкан, Нихат Ишназ, Синан Четин, Джихат Уграш, Казым Акдемир, Ребер Акдаг, ирфан Явуз, Хакан Озджан, Азад Аслан, Юсуф Кылычлы, Мустафа Акюз, Левен Фарук, Нуман Бозкурт, Хакан Фырат, Джахит Хезер, Седат Кызылташ, Ахмет Челик, Акиф Демирбаг, омер Кая, Велат Базар, Эрхан Басут, Недим Тюрфент, Сейитхан Чулсун, Мехмет Джин, Салих Текин, Омер Йылмаз, Мехмет Инан,Адиль Пала, Мухаммед Угурлу, Серхат Гейлани, Ведат Озюгюр, Вахит Гериджи, Ханифи Картал, Омер Коч, Реджем Энгин, Азади байрам, Наджи Четин, Нихат Меше, Мемдух Ашкан, Диндар Коч, Хакан билелиджи, Хабип Аслан, Сердар Гумгум, Суат Ашкан, Ислам Акдоган, Метин Атилла, Танер Урви, Эмин Аладаг, Айхан Качак, Ахмет Акар, Эмрах Аслан, Ахмет Доган, Орхан Атабай, Муджахит Орхан, Хюсню Тургут, Вейси Акгюнюль Мехмет Балчик, Осман Энгин, Ферхат Акюз, Синан Челик, Супхи Четинкая, Мехмет Тираки, Сейит Тильяк, Орхан Олмез, Яшар Сариташ, Эроль Ольмез, Али эртунч, Эрдем Седал, Касым Темел, Юсуф Караташ, Искандер Агралы, Мехмет Токтаныш, шабан Курт, Фаик таштен, Джем Ягджи, Шерафеттин Демир, Карах Ясин, Хусейн Батибейи, Эбубекеи Экер, Сейтхан Эркан, Саваш Чифтчи, Сабахаттин Озтунч, Ибрахим Ендем, Рамазан Камач, Мерван Таш, Иззет Кына, Мурат Текин, метин Ояхан, М. Ширин Акташ, Кемаль Кахраман, Ясин Дере, Наджи Аслан, Синан Торук, Ихсан Булат, Нихат озек, Гази Дуран, Шабан Канат, Рыдван Улусал, Сенар Аби, Угур Калкан, баран Айдын,берзан Гюнш, Йылмаз Аргел, Абдулселам Чагдашал, Ахмет Ая, Сербест Акбаш, Сейит Озтюрк, Йылмаз озтек, Ахмет Чаглан, Абду Шейд, Азиз Мухаммед Халифе и Феяз Аслан.